«Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου της Κοινότητας Αιγίου».