Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(18/09/2019).