Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε 'EKTAKTH-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (18/09/2019 14:00).