Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(25/09/2019)