Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (01-10-2019).