Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε 'EKTAKTH-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (02/10/2019 18:30).