Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.(09/10/2019).