Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε 'EKTAKTH-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (15/10/2019 13:30).