ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 937 - 17/10/2019