Απόφαση 421 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (18/09/2019) (Σε ορθή επανάληψη).