Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας(09/10/2019).