Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(13/11/2019)