Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.(18/11/2019).