Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (19/11/2019)