Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(25/11/2019 14:00).