Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (25/11/2019 13:45)