Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Τακτική Συνεδρίαση (02/12/2019).