Πρόσκληση για 'EKTAKTH Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (04/12/2019)