Αποφάσεις 73-74 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (01/10/2019)