Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Τακτική Συνεδρίαση 19/12/2019