Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου (19/12/2019)