Απoφάσεις έκτακτης κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18_12_2019