Απoφάσεις έκτακτης κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15_01_2020