ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 - 2020 του ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 748/12.02.2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών) σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 13184/29.11.2017 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ' αριθ. πρωτ. 6179/16.07.2018 (Β΄2983) και 7164/31.10.2019 (Β΄4049) αποφάσεις ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι την 02.04.2020

Undefined