Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1117/2019 απόφασης Δημάρχου Αιγιαλείας για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των Κοινοτήτων