Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18_2_2020