Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου της Κοινότητας Δαφνών Αιγίου