ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθειας θερμομονωτικού καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής του ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας»