ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ΄αριθ. πρωτ. 2139/55846/19.02.2020  έγγραφό του ενημερώνει για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωση του.

  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του ν.4036/2012 (Α’8), η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν σε ισχύ το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Undefined