Παράταση για αιτήσεις πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

Αίγιο 24-2-2020
Δελτίο Τύπου

Παράταση για αιτήσεις πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας γνωστοποιείται πως το πρόγραμμα «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» έχει νέα καταληκτική ημερομηνία την 19η Δεκεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά βρίσκονται στον σύνδεσμο: http://10.161.36.64/el/node/2057
Οι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» που έχουν δηλώσει πάροχο αλλά δεν έχουν εξυπηρετηθεί έως τώρα, αποκτούν το δικαίωμα αλλαγής της πρώτης επιλογής τους και μπορούν να επιλέξουν τον εναλλακτικό πάροχο που έχουν δηλώσει.
Οι δικαιούχοι της δράσης που επιθυμούν να αλλάξουν πάροχο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή τον Δήμο. Μετά την υπογραφή και το βεβαιωμένο γνήσιο, η δήλωση συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά του κάθε δικαιούχου και διατηρείται στα ΚΕΠ ή στον Δήμο.
Εν συνεχεία ο Δήμος Αιγιαλείας θα αποστείλει κατάλογο με όσους επιθυμούν την παραπάνω αλλαγή, στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατηγορία: