Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (01/03/2020 11:00)