ΜΕΛΕΤΗ Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και γι

ΜΕΛΕΤΗ/  24 -2020

ΠρομήθειαςΤροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης  του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ.

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

  1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  4. ΤΕΥΔ (pdf)
  5. ΤΕΥΔ (html)
  6. ΤΕΥΔ (hml)
  7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  8. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
  9. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ