Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής.(13 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.30) ΓΑΤΕΙΟ