«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επ

«Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2020»

  1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΚΕΠΑ
  6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ
  7. ΤΕΥΔ
  8. ΤΕΥΔ (html)
  9. ΤΕΥΔ (xml)