Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων