ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2020

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αλιείας με το υπ΄αριθ. πρωτ. 899/50884/13.02.2020 (Ορθή επανάληψη 11.03.2020) αποφάσισε την χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου για το έτος 2020.

   Οι άδειες αλίευσης ισχύουν για την περίοδο από 16-3-2020 έως και 31-12-2020 και μέχρι την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης. Με την εξάντληση της ποσόστωσης οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται.

Undefined