ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ κοιν. ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 1δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ κοιν. ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(Ενδεικτικό μίσθωμα: 47.000,00€)

Συννημένο: