Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς (13 Μαρτίου 2020)