ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 10-3-2020