ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝOΪΟΥ - ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 15-3-2020