Ανακοίνωση Δήμου Αιγιαλείας για μαθητικές παρελάσεις κ.λ.π.