Στα χρόνια του Κορωνοϊού…. Άρθρο του Δημήτρη Καλογερόπουλου, Δημάρχου Αιγιαλείας