ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ