ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ