ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ