Πρόσκληση για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Αιγιαλείας δια περιφοράς (15-04-20)