ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ:''Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ενδικοφανών προσφυγών Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α. 2014 - 2020''

Body: 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

   Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 90612/221/13.04.2020 και 90642/224/13.04.2020 έγγραφά της, ενημερώνει τους μελετητές και τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" (Σχέδια Βελτίωσης) ότι με τροποποίηση των αποφάσεων αποτελεσμάτων του Υπομέτρου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας δόθηκε παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) έως την Δευτέρα 11 Μαίου 2020.

Undefined