ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ