ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ