ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων Μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   To ΥΠΑΑΤ με την  ΥΑ αριθ. 137/102856/14.04.2020 (ΦΕΚ Β΄1576/Β/24.04.2020), ανακοίνωσε τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα αρμόδια κέντρα μελισσοκομίας είναι στις 14/5/2020

Undefined